| 

Conversion Kits

M4-22 Gen II Upper
MSRP: $309.00
SKU: 500.067
M4-22 Gen II Upper
MSRP: $309.00
SKU: 500.068
M4-22 Gen II Pro Upper
MSRP: $339.00
SKU: 500.093
M4-22 Gen II Pro Upper
MSRP: $339.00
SKU: 500.094
M4-22 Gen II Pro Upper
MSRP: $354.00
SKU: 500.095
M4-22 Gen II Pro Upper
MSRP: $354.00
SKU: 500.096
12GA X-Caliber Adapter Set w/ 8 Inserts
MSRP: $349.00
SKU: 970.387
20GA X-Caliber Adapter Set w/ 4 Inserts
MSRP: $199.00
SKU: 970.435
X-Caliber 12GA Insert, 380ACP
MSRP: $42.00
SKU: CF710.372
X-Caliber 12GA Insert, 9MM
MSRP: $42.00
SKU: CF710.373
X-Caliber 12GA Insert, 357MAG/38SPL
MSRP: $42.00
SKU: CF710.374
X-Caliber 12GA Insert, 40S&W
MSRP: $42.00
SKU: CF710.375
X-Caliber 12GA Insert, 44MAG
MSRP: $42.00
SKU: CF710.376
X-Caliber 12GA Insert, 45ACP
MSRP: $42.00
SKU: CF710.377
X-Caliber 12GA Insert, .410/45COLT
MSRP: $48.00
SKU: CF710.378
X-Caliber 12GA Insert, 20GA
MSRP: $56.00
SKU: CF710.379
X-Caliber 20GA Insert, .410/45COLT
MSRP: $48.00
SKU: CF710.403
X-Caliber 20GA Insert, 357MAG/38SPL
MSRP: $42.00
SKU: CF710.404
X-Caliber 20GA Insert, 45ACP
MSRP: $42.00
SKU: CF710.405
X-Caliber 20GA Insert, 9MM
MSRP: $42.00
SKU: CF710.406
 
(3 Max)

Family Owned - Since 1958 - Made In Italy